Terminy i opłaty

  • udział czynny z publikacją (prelekcje, przerwy kawowe, obiad, kolacja): 400 zł (94 EUR)
  • udział bierny (wysłuchanie prelekcji, przerwy kawowe, obiad, kolacja): 350 zł (88 EUR)

Opłaty należy kierować na numer konta BZ WBK: 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
W tytule przelewu prosimy wpisać: Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa oraz imię i nazwisko uczestnika.

Wysyłanie zgłoszeń (uczestnictwo czynne) – 6 listopada 2018 r.
Zgłoszenie uczestnictwa biernego: 30 października 2018r.
Informacje o przyjęciu zgłoszenia – 08 listopada 2018 r.
Uiszczenie opłaty konferencyjnej – 10 listopada2018 r.
Termin nadsyłania artykułów do publikacji – 31 grudnia 2018 r.

Organizatorzy

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, UKSW, Warszawa
Prof. dr hab. Anna Fidelus, UKSW, Warszawa
Prof. dr hab. Krystyna Ostrowska, WSM, Warszawa
Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, UKSW, Warszawa
Ks. Prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda, UKSW, Warszawa
Ks. Prof. dr hab. Sławomir Zaręba, UKSW, Warszawa
Ks. Prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
Prof. dr hab. Joachim Thomas, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
Prof. nadz. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska, Vizja, Warszawa
Ks. Prof dr hab. Adam Maj, KUL Jana Pawła II, Lublin

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Dr Marek Kulesza
Dr Justyna Kurtyka-Chałas
Dr Ilona Skoczeń
Mgr Ewa Skimina
Mgr Michał Stańczuk

Lokalizacja
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wóycickiego 1/3 bud. 21 Aula Schumana